จังหวัด:   อำเภอ:
 ตำบล:
  ราคา:   จำนวนที่นา:   แสดงภาพ:   แสดงแผนที่:
  ใกล้แหล่งน้ำ   น้ำไม่ท่วม   ดินสมบูรณ์
  ปลูกพืชหมุนเวียน   เดินทางสะดวก   สูงระดับถนน
  ทำนาได้หลายครั้ง   เจ้าของมือเดียว   ไร้หนี้สิน